Bytové domy Mozartova

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Město Karlovy Vary
CENA DÍLA: 120 mil. Kč
TERMÍN: 2002–2004

Výstavba bytových domů byla rozčleněna na 2 etapy. Objekty obou etap se nachází po obou stranách Mozartovy ulice v městské části Drahovice. Pozemek stavebně poměrně složitý, protože je svažitý severním směrem. V I. byl vystavěn nový 5-ti podlažní bytový dům s 6-ti garážemi, sklepními kójemi a výměníkem. Součástí II. etapy bylo vybudování 4 nových bytových domů s 611-ti garážemi. Před objekty vytvořeno 43 parkovacích stání. Celkem bylo v I. a II. etapě výstavby bytových domů v Mozartově ulici vybudováno 67 nových bytových jednotek.

 

Bytové domy Mozartova

FOTOGALERIE