BYTOVÝ DŮM BEZRUČOVA

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o.
CENA DÍLA: 32 mil. Kč
TERMÍN: 2021–2022

Stavební úpravy a přístavba bytového domu v zastavěném území historické zástavby převážně z 10. až 30. let 20. století včetně venkovních terénních a sadových úprav k bytovému domu.