Bytový dům Nebozízek

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Banneron Business s.r.o.
CENA DÍLA: 90 mil. Kč
TERMÍN: 2006–2007

Výstavba bytového domu, kdy stavba byla zajištěna komplexně – od architektonické studie přes územní rozhodnutí a stavební povolení až po vlastní realizaci. 

 

 

 

 

Bytový dům Nebozízek

Projektové řešení vychází z charakteru okolních staveb. Objekt je proveden v klasické zděné technologii s mansardovými a sedlovými střechami obdobně jako je i provedení sousedních stávajících objektů. Materiálová a tvarová skladba fasád (konstrukce balkonů a lodžií, vikýře a romantická věž

ve východním traktu) vychází ze záměru přiblížit se výrazem původním romantickým stavbám typickým pro lázeňské město. Z tohoto důvodu je objekt rozdělen do tří tvarově odlišných částí, i když půdorysné řešení zachovává symetrii a zalomení podle schodišťové osy.

FOTOGALERIE