Dům služeb HORNÍ SLAVKOV

LOKALITA: Horní Slavkov
INVESTOR: Město Horní Slavkov
CENA DÍLA: 39 mil. Kč
TERMÍN: 2019–2020

Kompletní rekonstrukce budovy, dříve budova sloužila jako komunální dům, ale pro svůj špatný stavebně-technický stav nebyla využívána. Jedná se o třípodlažní objekt s podkrovím, který je součástí stávající cihelné zástavby sídliště z šedesátých let minulého století. Samotný objekt zůstal tvarově kompozičně zachován. Došlo k zateplení budovy a byly vybudovány nové provozovny a kanceláře.

 

Dům služeb Horní Slavkov