Historický Ostrov – Palác Princů

LOKALITA: Ostrov
INVESTOR: Město Ostrov
CENA DÍLA: 63.5 mil. Kč
TERMÍN: 2009–2011

Byla provedena kompletní rekonstrukce Paláce Princů. Všechny práce byly prováděny pod dohledem restaurátora a částečně restaurátorem samotným. Celá stavba byla prováděna dle nařízení Úřadu památkové péče. 

 

Historický Ostrov – Palác princů

Rekonstrukcí vznikly nové prostory pro Městskou knihovnu, které zahrnovaly kanceláře, oddělení dětí a dospělých, místnost pro badatelské účely, kroniku, archiv, oddělení audio/video, recepci, studovnu, čítárnu, školící středisko, včetně zázemí pro návštěvníky a zaměstnance a v nově zbudované Oranžerii prostory pro výstavy a přednášky. Objekt má 3 nadzemní podlaží.

Při pracích byl prováděn archeologický výzkum a v jedné místnosti byly objeveny zbytky lázně se zbytky obkladu s delfským motivem. V místnosti knihovny byla rovněž restaurována nástropní malba zobrazující Dianinu lázeň.