Hotel Rozkvět, Karlovy Vary

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Chiminvest s.r.o
CENA DÍLA: 72 mil. Kč
TERMÍN: 2003–2004

Rekonstrukce a dostavba bývalého lázeňského domu Rozkvět v Karlových Varech.

Hotel Rozkvět