Krajské ředitelství HZS

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Česká republika, Hasičský záchranný systém Karlovarského kraje
CENA DÍLA: cca 39,5 mil. Kč
TERMÍN: 2002–2003

Rekonstrukce jednoho z objektů bývalých kasáren na krajské ředitelství HZS probíhala za chodu zde sídlící zdravotní záchranné služby.

Krajské ředitelství HZS

FOTOGALERIE