Nemocnice Karlovy Vary

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Karlovarský kraj
CENA DÍLA: cca 320 mil. Kč
TERMÍN: 2000–2001

Objekt je řešen jako třípodlažní budova, kde hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet umožňující prostorovou a funkční flexibilitu. Nově vybudovaný pavilon zahrnuje nový stravovací provoz, prádelnu, technické sklady, ústavní lékárnu a patologii. Tento hospodářský pavilon působí svojí dispozicí a volbou materiálů velmi moderním dojmem a určuje nový směr ke zvyšování úrovně v poskytování služeb ve zdravotnictví.

Nemocnice Karlovy Vary

FOTOGALERIE