Podnikatelské inkubátory Sokolov

LOKALITA: Sokolov
INVESTOR: Město Sokolov
CENA DÍLA: 78 mil. Kč
TERMÍN: 2005–2006

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti služeb a drobné výroby. Realizace byla částečně financována z dotace Evropské unie. Podnikatelské inkubátory jsou umístěny v okrajové části Sokolova jako součást protihlukového valu. Vlastní objekt podnikatelských inkubátorů tvoří šest hal o celkové délce 181 bm v šířce 17,50 bm s výškou hřebene střechy dle požadavků na protihlukovou clonu.

Podnikatelské inkubátory Sokolov

FOTOGALERIE