REFERENCE

V průběhu let společnost TIMA úspěšně dokončila širokou škálu stavebních projektů pro klienty v Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji. Prohlédněte si naše referenční stavby níže.

Jetelová

Jetelová

Výstavba bytového domu „Jetelová v Plzni na Slovanech“ v klidné části města. Stavba probíhala v zastavěné lokalitě místo chátrajícího objektu jídelny

Bydlení Hořovice

Bydlení Hořovice

Díky unikátní architektuře poskytuje svým obyvatelům nejen možnost soukromí, ale zároveň umožňuje pospolitý život. Nachází se v místě blízkém občanské vybavenosti moderního města, které jedinec a rodina potřebuje, současně však kousek od zeleně a přírody.

Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova

Výstavba bytového domu dle projektové dokumentace zpracované společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O. Bytový dům zacelil nárožní proluku ve starém městském bloku mezi ulicemi Poděbradova – U tržiště v širším centru města Plzně.

Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Stavební úpravy Mlýnské kolonády (úprava přístupu od Cambridgeského sloupu, úprava orchestřiště), rekonstrukce a repase vývěrů a přelivových vaz, repase oken a dveří, revize, sanace a opravy nosných konstrukcí, opravy dlažeb a kamenných stupňů, skleněných konstrukcí, omítek, revize a oprava střešního pláště, přístupových můstků a teras, repase a výměna dešťových svodů. Dále budou provedeny stavební úpravy podzemních prostor Mlýnské kolonády, skalního masivu a podskalních prostor a nově vybudovaná vyhlídková plošina.

Bytový dům Svornost

Bytový dům Svornost

Základní kompozice domu je do tvaru L. Hmota objektu je kompozičně rozdělena na 4 různě velké objemy logicky vycházejících z dispozičního řešení. Ty jsou pojednány rozdílnými fasádami, aby došlo k zvýraznění jednotlivých hmot. 

Rezidence Svatošská

Rezidence Svatošská

Koncepce 4 viladomů je rozdělena do dvou typů, viladům 1 obsahuje  6 bytů velikosti 3+KK a 3 byty velikosti 2+KK a  viladům 2 disponuje 2 byty velikosti 4+KK, 4 byty velikosti 3+KK a 2 byty velikosti 2+KK . V každém z viladomů je osobní výtah. Součástí každého bytu  jsou  prostorné lodžie nebo terasy u přízemních bytů s přístupnou zahradou.

Quisisana Palace

Quisisana Palace

Stavební úpravy bytového domu, který byl přestavěn na hotel s nadstandardním vybavením. Součástí hotelu bylo i vybudování léčebného úseku a potřebného provozního a technického zázemí včetně restaurace při zachování historizujícího výrazu objektu i interiérů.

Dům služeb, Horní Slavkov

Dům služeb, Horní Slavkov

Kompletní rekonstrukce budovy, dříve budova sloužila jako komunální dům, ale pro svůj špatný stavebně-technický stav nebyla využívána. Jedná se o třípodlažní objekt s podkrovím, který je součástí stávající cihelné zástavby sídliště z šedesátých let minulého století. Samotný objekt zůstane tvarově kompozičně zachován. Dojde k zateplení budovy. Budou vybudovány nové provozovny a kanceláře.

Z technického hlediska byla stavba komplikovaná hlavně z hlediska zatížení stavebního prostoru původními stavbami a také z důvodu existence Plzeňského podzemí. Pod objektem se nachází několik štol v hloubkách 4,0 – 4,5 m pod terénem – tesaných v pískovcové skále. Podzemí bylo výraznou zátěží a bylo předmětem archeologického průzkumu, zároveň ovlivnilo i způsob založení objektu, které bylo provedeno hlubinné na pilotách vetknutých min. 3,0 m do zvětralých pískovců do prostor mezi štolami Plzeňského podzemí.

Bytový dům Veleslavínova

Bytový dům Veleslavínova

Novostavby bytového domu s nebytovým přízemím a parkovacím suterénem. Objekt je situován v samotném centru města Plzeň, má celkem 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží.

Historický Ostrov – Palác Princů

Historický Ostrov – Palác Princů

Byla provedena kompletní rekonstrukce Paláce Princů. Všechny práce byly prováděny pod dohledem restaurátora a částečně restaurátorem samotným. Celá stavba byla prováděna dle nařízení Úřadu památkové péče.

 

Bytový dům Koterovská

Bytový dům Koterovská

Novostavba bytového domu Koterovská je navržena v zastavěné části města Plzeň, na nároží ulic Koterovská – Blatenská.

Pod Mikulkou II

Pod Mikulkou II

Pod Mikulkou II – Lidická ul., Plzeň 1“ včetně venkovních terénních a sadových úprav k polyfunkčnímu domu a technické infrastruktury.

Lázeňský dům Ellen

Lázeňský dům Ellen

Výstavba ubytovacího zařízení hotelového typu v Karlových Varech, kde je navrženo 1 PP a 7 NP, včetně zázemí – balneo, wellness s bazénem, stravování hostů, technické provozní zázemí, zázemí personálu. Vybudování 13 parkovacích stání v 1.PP objektu. Objekt funkčně propojen se stávajícím hotelem Sv. Josef spojovacím koridorem v úrovni 2. a 3. NP LD Ellen.

Spořitelna, Divadlení náměstí

Spořitelna, Divadlení náměstí

Provedené udržovací a restaurátorské práce 1. etapy měly tento cíl: — zajištění stavby proti chátrání a poškozování uměleckořemeslných prvků — zahájení časově náročných restaurátorských prací na uličním průčelí

Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí

Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí

Hlavním rysem objektu je horizontalita, nenápadnost a spojitost s okolím, které koresponduje s určeným živlem – země. Objekt je přízemní, výrazně podélný, ze severu umístěný v terénním valu. Jižní fasáda vytváří bariéru k podélné hranici k fotbalovému hřišti a umožňuje přístup na tribunu.

Technologický park DRONET

Technologický park DRONET

Kompletní rekonstrukce administrativního objektu a skladů v Cukrovarské ulici v Plzni v původním areálu Služeb města Plzně, později Reodepona. V budově nově vznikly kanceláře a v suterénu místnost pro přednášky a semináře. Objekt bude nadále sloužit jako nové technologické zázemí na podporu aplikací pro bezpilotní letadla a další projekty v oblasti IT technologií, včetně zázemí startupové firmy.

Hotel Thermal – balneologie a wellness

Hotel Thermal – balneologie a wellness

Návrh vestavby vycházel z požadavku investora na rozšíření stávající balneologie a připojení wellness bloku. Nově vzniklé prostory plynule navazují na stávající provoz. Součástí wellness je rehabilitační bazén hloubky 1300 mm s podvodními masážemi, chrličem a protiproudem doplněný o podvodní osvětlení mj. krystalickou křišťálovou kostkou, whirlpool, sauna, hammam, IR kabina, klasické a reflexní masáže, solná jeskyně, kneippův chodník, fitness a k tomu patřičné hygienické zázemí. 

Hotel Opera Palace – rekonstrukce a dostavba

Hotel Opera Palace – rekonstrukce a dostavba

Hotel s ubytováním v kategorii **** a se širokou škálou poskytovaných služeb klientrům hotelu s důrazem na zdravotnické procedury. Zachovány zůstávají hodnotné části stávajícího objektu Hotelu Rozkvět a doplněny jsou o dostavbu nové části v uvolněném prostoru u Divadelní ulice.

Dům služeb Karlovy Vary

Dům služeb Karlovy Vary

Záměrem zvolené architektury a designu Domu služeb Karlovy Vary bylo nabídnout konečné klientele pocit neokázalosti, zároveň ale solidnosti a dojem, že vytvořené prostředí bylo navrženo „pro ně“. Celkového pojetí interiéru stavby jde proti zažitým představám a formální podobě administrativních budov a stravovacího zařízení. Cílem bylo vytvořit nekonvenční pracovní prostředí pro své uživatele.

Z technického hlediska byla stavba komplikovaná hlavně z hlediska zatížení stavebního prostoru původními stavbami a také z důvodu existence Plzeňského podzemí. Pod objektem se nachází několik štol v hloubkách 4,0 – 4,5 m pod terénem – tesaných v pískovcové skále. Podzemí bylo výraznou zátěží a bylo předmětem archeologického průzkumu, zároveň ovlivnilo i způsob založení objektu, které bylo provedeno hlubinné na pilotách vetknutých min. 3,0 m do zvětralých pískovců do prostor mezi štolami Plzeňského podzemí.

Zámecký vrch – stavební úpravy č.p. 425/14

Zámecký vrch – stavební úpravy č.p. 425/14

Celková modernizace z hlediska současných nároků na bydlení a nároků na poskytování komerčních služeb. Všechny práce byly prováděny pod dohledem restaurátora a částečně restaurátorem samotným.

Sportovní hala Chodov

Sportovní hala Chodov

Konstrukčně se jedná o podélný jednotraktový objekt z monolitického železobetonu. Objekt sportovní haly má dvě podlaží. Sportovní hala je koncipována jako víceúčelová umožňující pořádání různých sportovních aktivit na centrálních dvorcích nebo se může rozdělit pomocí výsuvných zástěn do tří samostatných tréninkových hřišť.

Příroda spojuje – sv. Linhart

Příroda spojuje – sv. Linhart

Stavební úpravy budovy Linhart – Stavební úpravy stávajících objektů – redukce nevhodných staveb a obnova původního vzhledu areálu. Pozorovací lávka u Lučních rybníků, pozorovací lávka u Fibichovy chaty, pozorovatelna u Linharta.

Rekonstrukce objektu Sadová 50

Rekonstrukce objektu Sadová 50

Stavební práce obsahovaly vnitřní úpravy objektu, kde v 1. NP vznikla vstupní část – hala a společenská místnost a byt 1+1. Ve 2.-4. NP a v podkroví byly zřízeny celkem 4 byty. V 1. PP byla vybudována sauna se šatnou, odpočívárna výměník CZT. Objekt byl napojen na stávající sítě tech. vybavení. Přístavba ve dvorní části k bytovému domu – objekt s bazénem s pochozí střechou přístupnou z mezipodesty mezi 1. PP a 1. NP.

CTV Ostrov

CTV Ostrov

Přestavba původní základní školy a dostavba nového objektu, který v konečném řešení vytvořil jeden funkční celek. Objekt má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou střechu s atikou v jedné úrovni. Uvnitř objektu jsou dvě zastřešená atria, která zajišťují přívod denního světla do vnitřních prostor školy. Vnitřní stěny jsou proto z velké části prosklené.

Modernizace výrobního areálu firmy Bepof spol. s r.o.

Modernizace výrobního areálu firmy Bepof spol. s r.o.

Předmětem díla je modernizace areálu, která spočívá v demolici stávajících objektů (kotelna včetně technického zázemí) a rozšíření stávající výrobní haly do těchto nevyužívaných prostor areálu. Technologie výroby v nové části výrobní haly bude spočívat v tepelném kalení tabulového skla na nové lince osazené v jedné z lodí nové haly.

Z technického hlediska byla stavba komplikovaná hlavně z hlediska zatížení stavebního prostoru původními stavbami a také z důvodu existence Plzeňského podzemí. Pod objektem se nachází několik štol v hloubkách 4,0 – 4,5 m pod terénem – tesaných v pískovcové skále. Podzemí bylo výraznou zátěží a bylo předmětem archeologického průzkumu, zároveň ovlivnilo i způsob založení objektu, které bylo provedeno hlubinné na pilotách vetknutých min. 3,0 m do zvětralých pískovců do prostor mezi štolami Plzeňského podzemí.

Rodinný dům Villa Čapek

Rodinný dům Villa Čapek

Novostavba dvoupodlažního rodinného domu, kde podkroví pod sedlovou střechou je využito pro bydlení. Objekt vychází z původního půdorysu zbořeného domu. 

Stavební úpravy prodejny Hugo Boss

Stavební úpravy prodejny Hugo Boss

 Stavební úpravy prodejny stávajícího objektu včetně výměny vnějších výplní a provedení nového venkovního kamenného obkladu.

Zřízení pobočky Sberbank v Karlových Varech

Zřízení pobočky Sberbank v Karlových Varech

 Vybudování nové pobočky Sberbanky v Karlových Varech v objektu bývalého Skleněného paláce. V 1.NP vedle hlavního vstupu z průčelí budovy umístěn bankomat, za vstupem zřízena dvacetičtyřhodinová samoobslužná zóna. V bankovní hale pokladna a kancelář ředitele pobočky. V 1.PP čtyři klientská pracoviště, zasedací místnost a klientské schránky.

Apparthaus Camerino Karlovy Vary

Apparthaus Camerino Karlovy Vary

Objekt se nachází v ulici Krále Jiřího v Karlových Varech a před rekonstrukcí sloužil jako internát střední zdravotnické školy. Náplní rekonstrukce bylo vytvoření 9 nadstandardních apartmánů pro celoroční obývání a 1 bytu pro správce.

Bytový dům Nebozízek

Bytový dům Nebozízek

Projektové řešení vychází z charakteru okolních staveb. Objekt je proveden v klasické zděné technologii s mansardovými a sedlovými střechami obdobně jako je i provedení sousedních stávajících objektů.

Rekonstrukce LS Royal

Rekonstrukce LS Royal

Lázeňské sanatorium se nachází ve vnitřním lázeňském území, v městské památkové zóně města Mariánské Lázně. Cílem investora bylo vyhovět zvýšeným nárokům na komfort klientů, rozšíření ubytovací kapacity a zkvalitnění rehabilitačních služeb. 

Rekonstrukce domu U Vavřince

Rekonstrukce domu U Vavřince

Rekonstruovaný objekt pochází z 18.století kdy byl vystavěn jako farní škola. Tomuto účelu dům sloužil až do roku 1898, kdy došlo k drobné přestavbě pro potřebu místní samosprávy. Postupem času došlo k mnohým změnám v politické oblasti, ale dům sloužil až do roku 1997 pro potřebu samosprávy – městský úřad). Po přestěhování samosprávy dále sloužil dům částečně pro komerční účely, ale především zde působily organizace volného času pro mládež (Junák, Mladí ochránci přírody…) V roce 2006 bylo rozhodnuto o komplexní rekonstrukci objektu včetně výškové úpravy.

Poliklinika Chodov

Poliklinika Chodov

V objektu polikliniky jsou lékařská pracoviště a laboratoře, takže výměna obvodového pláště probíhala za provozu, který byl lokálně omezen na nezbytně dlouhou dobu (uzavření třetiny jednoho podlaží na dobu cca 10 dní). 

Rekonstrukce objektu Sadová 40

Rekonstrukce objektu Sadová 40

Předmětem kompletní rekonstrukce objektu byla změna užívání z bytových jednotek na krátkodobé ubytování hostů. K tomuto novému účelu jsou upraveny všechny dispozice v jednotlivých podlažích, dále přístavba bazénu a sauny v prostoru bývalého dvora za domem, úprava přední a vjezdové části před domem pro možnost zásobování a v zadní horní části vybudování nových teras pro letní využití včetně zrekonstruované ocelové lávky.

Obytný dům ZATLANKA HILL

Obytný dům ZATLANKA HILL

Výstavba moderního bytového domu. Vzhledem k jeho umístění do proluky mezi dva starší domy bylo nutné provést podchycení jejich základů. Teprve potom bylo možné zahájit stavbu osmipodlažního železobetonového skeletu založeného částečně na vrtaných pilotách a částečně na mikropilotách.

Podnikatelské inkubátory Sokolov

Podnikatelské inkubátory Sokolov

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti služeb a drobné výroby. Realizace byla částečně financována z dotace Evropské unie. Podnikatelské inkubátory jsou umístěny v okrajové části Sokolova jako součást protihlukového valu. Vlastní objekt podnikatelských inkubátorů tvoří šest hal o celkové délce 181 bm v šířce 17,50 bm s výškou hřebene střechy dle požadavků na protihlukovou clonu. 

Bytová výstavba Stará Role

Bytová výstavba Stará Role

Novostavba bytových domů ve Staré Roli je situována u Okružní ulice a vytváří novou Nejdlovu ulici. Objekty jsou rozmanitých tvarů, barev, dispozičních uspořádání interiérů a je zde použita řada přírodních materiálů.

Krajská knihovna

Krajská knihovna

Krajská knihovna vznikla místo bývalého vojenského objektu, jenž sloužil jako kuchyně a jídelna pro bývalá karlovarská kasárna. Vlastní budova se nachází ve vstupní části areálu Krajského úřadu.

Přestavba kláštera Ostrov

Přestavba kláštera Ostrov

Stavebními úpravami bývalého objektu kláštera vznikne 37 samostatných bytových jednotek atypického dispozičního řešení. Při zachování všech historicky cenných konstrukcí a prvků budou nové bytové jednotky nadstandardní, jak v provedení (podkrovní byty, dřevěné galerie v bytech apod.), tak i ve vybavení (atypické kuchyňské linky a šatní skříně). Přestavbou tak dojde k záchraně významné historické památky a jejímu skutečnému znovuoživení.

Krajský úřad – 2. stavba

Krajský úřad – 2. stavba

Nová administrativní část Krajského úřadu vznikla v menší části bývalého vojenského objektu, který se nachází v těsném sousedství nově rekonstruované budovy Krajské knihovny. Jedná se o stavbu se 2 nadzemními podlažími a technickým podlažím.

Bytové domy Mozartova

Bytové domy Mozartova

Výstavba bytových domů byla rozčleněna na 2 etapy. Objekty obou etap se nachází po obou stranách Mozartovy ulice v městské části Drahovice. Pozemek stavebně poměrně složitý, protože je svažitý severním směrem. V I. byl vystavěn nový 5-ti podlažní bytový dům s 6-ti garážemi, sklepními kójemi a výměníkem. Součástí II. etapy bylo vybudování 4 nových bytových domů s 611-ti garážemi. Před objekty vytvořeno 43 parkovacích stání. Celkem bylo v I. a II. etapě výstavby bytových domů v Mozartově ulici vybudováno 67 nových bytových jednotek.

Nemocnice Karlovy Vary II.

Nemocnice Karlovy Vary II.

Rekonstrukce byla provedena ve velmi krátkém termínu. Práce byly zahájeny v 07/2004 a kompletně ukončeny v 01/2005, celkový náklad stavby činil 163 mil. Kč. Při této rekonstrukci došlo ke zvýšení standardu zdravotnického zařízení, mimo jiné všechny pokoje byly vybaveny sociálním zařízením.

Alžbětiny Lázně, Karlovy Vary

Alžbětiny Lázně, Karlovy Vary

Cílem této rekonstrukce byla úprava stávající dispozice vlastního bazénu, provedení nových obkladů v centrální bazénové hale a dále vybudování nového rehabilitačního bazénu a dětského bazénku. Nové zázemí veřejného bazénu bylo vytvořeno vybudováním šaten a umýváren pro ženy, nové sauny a parní kabiny s ochlazovacím bazénkem, a také nového posezení s barem pro občerstvení. Součástí rekonstrukce byla také instalace centrálního elektronického objednávkového systému lázeňských procedur.

Savoy Westend Hotel

Savoy Westend Hotel

Společnost TIMA se podílela na rekonstrukci „lázeňského komplexu SAVOY WESTEND Karlovy Vary“. Jedná se o lázeňský komplex pěti památkově chráněných objektů. Složité podmínky zakládání byly dány umístěním celého komplexu v území ochrany pramenů lázeňských léčivých vod přímo v centru lázeňských hotelů a penzionů.

Bytové domy Chodov

Bytové domy Chodov

Výstavba čtyřpodlažního bytového domu o 37 bytových jednotkách. Objekt je vybudován v nároží ulic Luční a Nerudova v Chodově. Objekt je proveden ve čtyřech sekcích A, B, C, D a obsahuje 37 bytových jednotek a 13 garáží, výměníkové stanice, komerční prostory, sklepy a kočárkárny.

Základní škola Dukelských hrdinů

Základní škola Dukelských hrdinů

Rekonstrukce fasády školy včetně rekonstrukce střechy. Objekt školy se nachází na náměstí Milady Horákové a vzhledem k tomu, že objekt je zařazen do objektů v zájmové sféře Památkového úřadu bylo přistupováno k jednotlivým stavebním pracím s ohledem na stanoviska výše uvedeného úřadu.

Mlýnská kolonáda Karlovy Vary

Mlýnská kolonáda Karlovy Vary

Rekonstrukce Mlýnské kolonády, která byla prováděna ve čtyřech objektech. Sanace skalního masívu za Mlýnským pramenem, úprava vchodu do Lázeňské 2, úprava prostor ve 2.NP, výměníková stanice včetně rozvodů.

Celá rekonstrukce Mlýnské kolonády byla prováděna pod dozorem pracovníka Národního památkového úřadu v Plzni a pracovníkem s licencí na restaurování kamene z Minesterstva kultury.

Krajské ředitelství HZS

Krajské ředitelství HZS

Rekonstrukce jednoho z objektů bývalých kasáren na krajské ředitelství HZS probíhala za chodu zde sídlící zdravotní záchranné služby.

Vila Lűtzov, Karlovy Vary

Vila Lűtzov, Karlovy Vary

Vila Lűtzov byla postavena r. 1844 ve stylu pozdního empíru, jméno německého architekta však není známo. Vila je umístěna při stezce Jeana de Carro s nádhernou vyhlídkou na Karlovy Vary. Objekt se skládá z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží.

Hotel Dvořák, Karlovy Vary

Hotel Dvořák, Karlovy Vary

Vybudování zadního oficiálního vstupu pro hosty z parkoviště do hotelu a rozšíření stávajícího balneoprovozu o vyšetřovny-ordinace a některé balneologické procedury, které nebyly v době výstavby hotelu Dvořák realizovány. Těmito stavebními úpravami vznikly v hotelu jednak nové ošetřovny, ale také zcela nové léčebné technologie, jako např. skotské střiky, podvodní masáže s vodní rehabilitací určené i pro imobilní hotelové hosty, ambulance zubní ordinace a další rehabilitační zařízení.

Lázeňský dům Ahlan, Karlovy Vary

Lázeňský dům Ahlan, Karlovy Vary

Vila Ahlan byla postavena v r. 1897 podle projektu vídeňského architekta Roberta Příhody. Objekt má tvar nepravidelného půdorysu a skládá se z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží (vč. podkroví v mansardové střeše). Fasáda Ahlanu je velmi členitá – arkýře, nárožní věže a balkony.

Objekt byl a je pod přísným památkovým dohledem a navržený standart byl vysoký.

Nemocnice Karlovy Vary

Nemocnice Karlovy Vary

Objekt je řešen jako třípodlažní budova , kde hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet umožňující prostorovou a funkční flexibilitu. Tento hospodářský pavilon působí svojí dispozicí a volbou materiálů velmi moderním dojmem a určuje nový směr ke zvyšování úrovně v poskytování služeb ve zdravotnictví.

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje

Řešení stavby vycházelo z požadavku prioritního zajištění administrativy pro Karlovarský kraj. Umístěním objektů Krajského úřadu do bývalého areálu kasáren došlo k rozumnému využití rozlehlého areálu s možností i budoucího rozvoje zástavby administrativních celků v této lokalitě.

Královská vila, Karlovy Vary

Královská vila, Karlovy Vary

Přestavbou z kanceláří na ubytovací jednotky se zvětšila kapacita objektu na 32 ubytovacích jednotek umístěných v 1. – 4.NP. V 1.PP a v polovině 2.PP byly vybudovány balneoprovozy včetně napojení na centrální rozvod termominerální vody. Součástí rekonstrukce bylo i propojení Královské vily s objekty LD Livia a LD Bristol Palace pomocí nových spojovacích koridorů.

Lázeňský hotel Mignon

Lázeňský hotel Mignon

Hotel Mignon byl postaven v letech 1898 – 1899 podle projektu stavitele Karla Hellera. Postupem času byl upravován a přestavován.

Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Konstrukce objektu je klasická zděná, strop nad suterénem je z cihelných kleneb do traverz, ostatní stropy jsou převážně dřevěné trámové.

Dům PETR Karlovy Vary

Dům PETR Karlovy Vary

Objekt v řadové zástavbě lázeňského centra Karlových Varů byl postaven v roce 1706-1709 a prošel mnohými stavebními úpravami. Jedná se o jeden z nejstarších hrázděných domů v Karlových Varech. Je zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek, a proto se předpokládalo, že v maximální možné míře budou zachovány stávající konstrukce.

Bytový dům Okružní, Karlovy Vary

Bytový dům Okružní, Karlovy Vary

Rekonstrukcí výměníkové stanice vzniklo 6 nadstandartních bytových jednotek vybavených venkovními žaluziemi, satelitem, EPS, EZS atd.

Lázeňský dům Livia, Karlovy Vary

Lázeňský dům Livia, Karlovy Vary

Dokončená stavba byla vybavena historizujícím nábytkem od českých a italských výrobců. Na stěnách byly v kombinaci s barevnými malbami a dřevěnými obklady také textilní tapety. Interiéry byly vybaveny záclonami a závěsy s dobovými motivy. Svítidla v apartmánech a společných prostorách jsou provedena jako repliky dobových secesních svítidel.

Raiffeisenbanka Karlovy Vary

Raiffeisenbanka Karlovy Vary

Rekonstrukce bývalého bytového objektu Krále Jiřího 39 na objekt se smíšenou funkcí proběhla v časovém období 10 měsíců na velmi frekventovaném místě u pěší zóny v Karlových Varech.