Rekonstrukce domu U Vavřince

LOKALITA: Chodov
INVESTOR: Město Chodov
CENA DÍLA: 16 mil. Kč
TERMÍN: 2006

Rekonstruovaný objekt pochází z 18. století, kdy byl vystavěn jako farní škola. Tomuto účelu dům sloužil až do roku 1898, kdy došlo k drobné přestavbě pro potřebu místní samosprávy. Postupem času došlo k mnohým změnám v politické oblasti, ale dům sloužil až do roku 1997 pro potřebu samosprávy – městský úřad. Po přestěhování samosprávy dále sloužil dům částečně pro komerční účely, ale především zde působily organizace volného času pro mládež (Junák, Mladí ochránci přírody…) V roce 2006 bylo rozhodnuto o komplexní rekonstrukci objektu včetně výškové úpravy.

Rekonstrukce domu u Vavřince

FOTOGALERIE