Rekonstrukce objektu
Sadová 50

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: COPARTNER, s.r.o.
CENA DÍLA: 46 mil. Kč
TERMÍN: 2009–2010

Stavební práce obsahovaly vnitřní úpravy objektu, kde v 1. NP vznikla vstupní část – hala a společenská místnost a byt 1+1. Ve 2.-4. NP a v podkroví byly zřízeny celkem 4 byty. V 1. PP byla vybudována sauna se šatnou, odpočívárna výměník CZT. Objekt byl napojen na stávající sítě tech. vybavení. Přístavba ve dvorní části k bytovému domu – objekt s bazénem s pochozí střechou přístupnou z mezipodesty mezi 1. PP a 1. NP.

Rekonstrukce domu Sadová 50

FOTOGALERIE