Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí

LOKALITA: Chodov
INVESTOR: Město Chodov
CENA DÍLA: 46,1 mil. Kč
TERMÍN: 2014–2015

Hlavním rysem objektu je horizontalita, nenápadnost a spojitost s okolím, které koresponduje s určeným živlem – země. Objekt je přízemní, výrazně podélný, ze severu umístěný v terénním valu. Jižní fasáda vytváří bariéru k podélné hranici k fotbalovému hřišti a umožňuje přístup na tribunu.

 

Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí

FOTOGALERIE