Stavební úpravy prodejny Hugo Boss

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR:  GORIN & GORIN,  s.r.o.
CENA DÍLA: 2.8 mil. Kč
TERMÍN: 2014

Stavební úpravy prodejny stávajícího objektu včetně výměny vnějších výplní a provedení nového venkovního kamenného obkladu.

Stavební úpravy prodejny Hugo Boss