sídlo firmy

KARLOVY VARY
Vančurova 477/9, 360 17
> navigovat

OBCHODNÍ INFORMACE

IČ: 40523284, DIČ: CZ40523284
TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 812
Č.ú.: 1003063044/5500

Telefon

353 433 911

E-mail

info@timakv.cz

~

Datová schránka

nifsw8p

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Zdeněk Zapletal

ředitel společnosti, prokurista

DANIEL PAVLÍČEK

výrobní náměstek

353 433 932
725 886 509
pavlicek@timakv.cz

ING. NADĚŽDA ŠEDOVÁ

ekonomická náměstkyně

353 433 933
602 702 748
sedova@timakv.cz

Ing. Vladimír Šuma

technický náměstek

353 433 920
606 631 341
suma@timakv.cz

SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI

ALENA SEDLÁKOVÁ

vedoucí sekretariátu společnosti

353 433 911
724 266 128
sedlakova@timakv.cz
info@timakv.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK

Radka Demjanová

hlavní účetní

353 433 921
demjanova@timakv.cz

Mgr. Margita Líčková

mzdová účetní

353 433 922
lickova@timakv.cz

Bc. Vlasta Režná

účetní

353 433 941
rezna@timakv.cz

ODDĚLENÍ NÁKUPU

Marek Lendl

vedoucí MTZ a dopravy

353 433 944
606 603 594
lendl@timakv.cz

Lenka Hrůzová

sklad střediska plynovodů

353 433 919
606 610 147
hruzova@timakv.cz

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Ing. Martin Fuksa

vedoucí developerských projektů

353 433 916
725 984 018
fuksa@timakv.cz

Ing. Zuzana Matoušková Báťová

specialistka prodeje

606 110 547
matouskova@timakv.cz

TECHNICKÝ ÚSEK VÝROBY

David Nikrmajer

přípravář výroby

353 433 948
724 042 771
nikrmajer@timakv.cz

Martin Gruber

přípravář výroby

353 433 939
725 886 510
gruber@timakv.cz

Ing. Dagmar Vlčková

přípravářka výroby

353 433 934
606 623 710
vlckova@timakv.cz

Bc. Petra Holečková

přípravářka výroby Plzeň

724 092 210
holeckova@timakv.cz

VÝROBNÍ ÚSEK

STŘEDISKO STAVEBNÍ

Ing. Jan Fanta

vedoucí projektu

353 433 903
602 423 687
fanta@timakv.cz

Ing. Pavel Štefanča

vedoucí projektu

724 015 705
stefanca@timakv.cz

Radim Mládek

stavbyvedoucí

607 038 769
mladek@timakv.cz

František Laštovička

stavbyvedoucí

702 140 016

lastovicka@timakv.cz

Jan Kasl

stavbyvedoucí, reklamace a kontrola jakosti

725 381 440
kasl@timakv.cz

Květoslav Hlaváč

stavbyvedoucí

730 181 142
hlavac@timakv.cz

Karel Rohla

stavbyvedoucí

602 167 706
rohla@timakv.cz

Jiří Švestka

stavbyvedoucí

725 370 954
svestka@timakv.cz

Martin Hossner

mistr

724 039 943
hossner@timakv.cz

Roman Šenkyřík

mistr

724 146 861
senkyrik@timakv.cz

Ondřej Švestka

mistr

725 438 577
osvestka@timakv.cz

Lysenko Serhii

mistr

725 965 753
lysenko@timakv.cz

STŘEDISKO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Karel Dragoun

vedoucí projektu – inženýrské sítě

353 433 946
724 007 817
dragoun@timakv.cz

STŘEDISKO PLYNOVODY

Jiří Franze

vedoucí projektu plynovodů

353 433 937
602 746 704
franze@timakv.cz

Pavel Hytych

stavbyvedoucí

353 433 902
723 627 538
hytych@timakv.cz

Zdeněk Frydrýn

stavbyvedoucí

353 433 927
777 175 317
frydryn@timakv.cz

Jan Scheinkönig

stavbyvedoucí

606 616 481
scheinkonig@timakv.cz

STŘEDISKO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ELEKTRO

David Kubín

vedoucí projektu elektro

353 433 928
602 360 650
kubin@timakv.cz

Elektrodílna

353 433 929
602 280 448

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Jiří Staněk

vedoucí projekce

353 433 945
728 825 816
stanek@timakv.cz

Ing. Petra Bauerová

projektantka

353 433 945
725 438 441
bauerova@timakv.cz