BYTOVÝ DŮM SVORNOST

Výstavba bytového domu „Svornost – Dílenská ul., Plzeň“ včetně venkovních terénních a sadových úprav k bytovému domu a technické infrastruktury.

 

Bytový dům Svornost

reference