PLYNOVODY

Tradičním oborem v rámci podnikání společnosti TIMA je provádění montáží, oprav a revizí plynových zařízení s hořlavými plyny (výstavba a rekonstrukce nízkotlakých, středotlakých i vysokotlakých plynovodů, regulační stanice plynu, trasové uzávěry, oprava havárií a úniků plynu). Činnost v této oblasti zahrnuje i práci na plynovodech tzv. pod přetlakem plynu (balonování,
stoplování – propoje plynovodů od NTL po VTL).

Plynovody
Oprávnění a certifikace společnosti zahrnuje všechny materiálové varianty rozvodů – ocel, plast, nerez, měď. Odbornost je vyjádřena také tím, že TIMA je ve struktuře nejsilnější skupiny na trhu v oblasti distribuce zemního plynu v ČR (GasNet s.r.o.) hodnocena na stupni PARTNER. Další činnost, kterou vykonáváme v této oblasti je i údržba a opravy regulačních stanic plynu.

Společnost TIMA spol. s r.o. je jedním ze zakládajících členů Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP). Vysoká odborná a kvalitní úroveň byla prověřena úspěšným certifikačním řízením od Certifikačního orgánu GAS, který je pověřen výkonem společných činností plynárenství České republiky.