VÝSTAVBA

Společnost TIMA provádí stavební práce v širokém spektru oborů stavebnictví. Orientuje se zejména na výstavbu a kvalitní rekonstrukce hotelových a lázeňských domů, bytových a rodinných domů, samozřejmě také na výstavbu objektů občanské vybavenosti a objektů státní správy (např. budova Krajského úřadu v Karlových Varech, budovy HZSKarlovarského kraje apod.). Velmi důležitou a co do objemu nezanedbatelnou oblastí dodávek stavebních prací je výstavba objektů pro průmyslovou výrobu. Společnost TIMA má zkušenosti s budováním výrobních objektů, a to jak pro prvovýrobu, tak i objektů pro lehký průmysl a služby.

reference