PROJEKCE

Naše projekční kancelář se zabývá převážně tvorbou projektových dokumentací v plynárenství. Nejen pro největšího českého provozovatele plynovodních sítí GasNet s.r.o. zpracováváme projektové dokumentace zajišťující výstavbu, rekonstrukci a přeložky nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých plynovodů a přípojek, regulačních stanic, odběrných plynových zařízení a průmyslových plynovodů. Pro projektované stavby zajišťujeme také inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného povolení. Odbornou způsobilost našich projektantů potvrzuje certifikace České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Projekce