MLÝNSKÁ KOLONÁDA

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Statutární město Karlovy Vary
CENA DÍLA: 95 mil. Kč
TERMÍN: 2020–2021

Stavební úpravy Mlýnské kolonády, rekonstrukce a repase vývěrů a přelivových vaz, repase oken a dveří, revize, sanace a opravy nosných konstrukcí, opravy dlažeb a kamenných stupňů, skleněných konstrukcí, omítek, revize a oprava střešního pláště, přístupových můstků a teras, repase a výměna dešťových svodů. Dále provedeny stavební úpravy podzemních prostor Mlýnské kolonády, skalního masivu a podskalních prostor a nově vybudovaná vyhlídková plošina.

Mlýnská Kolonáda
Mlýnská kolonáda – dílčí úprava byla oceněna nejlepší stavbou v soutěži 21. ročníku Stavby Karlovarského kraje vybranou odbornou porotou a získala krásné 3. místo pro realizovanou stavbu.