Přestavba kláštera Ostrov

LOKALITA: Ostrov
INVESTOR: Město Ostrov
CENA DÍLA: 62 mil. Kč
TERMÍN: 2002–2005

Stavebními úpravami bývalého objektu kláštera vzniklo 37 samostatných bytových jednotek atypického dispozičního řešení. Při zachování všech historicky cenných konstrukcí a prvků jsou nové bytové jednotky nadstandardní, jak v provedení (podkrovní byty, dřevěné galerie v bytech apod.), tak i ve vybavení (atypické kuchyňské linky a šatní skříně). Přestavbou došlo k záchraně významné historické památky a jejímu skutečnému znovuoživení.

Přestavba Kláštěra Ostrov

FOTOGALERIE