Příroda spojuje – sv. Linhart

LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace
CENA DÍLA: 26,7 mil. Kč
TERMÍN: 2012–2013

Stavební úpravy budovy Linhart – Stavební úpravy stávajících objektů – redukce nevhodných staveb a obnova původního vzhledu areálu. Pozorovací lávka u Lučních rybníků, pozorovací lávka u Fibichovy chaty, pozorovatelna u Linharta.

Sv. Linhart

FOTOGALERIE