BYTOVÝ DŮM Svornost

LOKALITA: Plzeň
INVESTOR: MDZZ – Svornost s.r.o.
CENA DÍLA: 96,5 mil. Kč
TERMÍN: 2019–2021

Výstavba bytového domu „Svornost – Dílenská ul., Plzeň“ včetně venkovních terénních a sadových úprav k bytovému domu a technické infrastruktury. 

Bytový dům Svornost, Plzeň