Zámecký vrch – stavební úpravy č.p. 425/14

3LOKALITA: Karlovy Vary
INVESTOR: ARCENSIEL s.r.o.
CENA DÍLA: 17,975 mil. Kč
TERMÍN: 2011–2012

Celková modernizace z hlediska současných nároků na bydlení a nároků na poskytování komerčních služeb. Všechny práce byly prováděny pod dohledem restaurátora a částečně restaurátorem samotným.

Zámecký vrch